Home » » Thủ tục visa Hàn Quốc

Thủ tục visa Hàn Quốc

1. Hướng dẫn chung - Các trường hợp không cần xin visa vào Hàn Quốc: Công dân Việt Nam có hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao và thẻ APEC (đi cùng hộ chiếu phổ thông) nếu đi dưới 90 ngày
- Visa vào Hàn Quốc bao gồm: visa thương mại, visa du lịch, visa kết hôn, visa du học, visa đi dự hội nghị, visa quá cảnh, visa đi chữa bệnh, visa lao động, visa thăm thân…Mỗi loại visa có những quy định cụ thể về thủ tục. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem tại trang điện tử của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

2. Thủ tục xin visa
a. Hồ sơ xin visa gồm
- 01 đơn xin cấp visa (theo mẫu của Đại sứ quán)
- có dán 01 ảnh 3 x 4cm chụp trong vòng 3 tháng tính đến ngày nộp xin visa (Phải khai đơn bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh) (Không đóng dấu hoặc ký tên vào hai phần dán tem Stamp 1 và Stamp 2 của Đại sứ quán)

Chú ý : trong trường hợp trẻ em có cùng hộ chiếu với bố mẹ thì dán thêm ảnh em bé lên mục 31 trong Đơn đăng ký xin visa và khai thông tin chi tiết về nhân sự ở các ô bên cạnh.
- Hộ chiếu gốc (còn hạn trên 6 tháng đối với các loại visa đi dưới 90 ngày và còn hạn trên 1 năm đối với các loại visa đi trên 1 năm tính từ ngày cấp visa)
- Những giấy tờ cần thiết theo từng loại visa
- Chứng minh thư gốc của người đi nộp

b. Thời hạn xét cấp visa
- 6 ngày làm việc (tính cả ngày nộp hồ sơ) nếu hồ sơ không có vấn đề (áp dụng cho các loại visa trừ visa kết hôn, du học và lao động)
- Trong các trường hợp phải bổ sung giấy tờ thì thời gian cấp visa có thể kéo dài hơn so với ngày hẹn và sau ngày bổ sung từ 1 đến 2 ngày sẽ thông báo kết quả (trừ visa kết hôn và visa du học)
- Những hồ sơ đã bị từ chối phải đến lấy lại hộ chiếu trong vòng 1 tuần kể từ ngày thông báo kết quả

c. Phí thí thực
- 30 USD nộp xin visa đi dưới 90 ngày
- 50 USD nộp xin visa đi một lần trên 90 ngày
- 80 USD visa đi nhiều lần

Điều kiện được xin xét visa đi lại nhiều lần : áp dụng cho những đối tượng đã từng nhập cảnh vào Hàn Quốc trên 4 lần trong vòng 2 năm tính đến ngày nộp xin thị thưc. Visa;  được cấp có thời gian sử dụng trong vòng 1 năm, mỗi lần nhập cảnh không quá 30 ngày
- Chỉ thu lệ phí bằng tiền Đôla Mỹ ( USD )
- Những hồ sơ bị từ chối chỉ trả lại hộ chiếu và các giấy tờ gốc, không trả lại hồ sơ và lệ phí đã nộp