Home » » Cách xin thị thực Việt Nam tại Albania

Cách xin thị thực Việt Nam tại Albania

 Nếu bạn mang hộ chiếu Albania, hoặc bạn là công dân nhóm nước không được miễn thị thực Việt Nam, bạn buộc phải có thị thực còn giá trị để vào Việt Nam.

Có 2 cách để bạn xin thị thực Việt Nam từ Albania:

1. Xin thị thực cấp tại sân bay với mức chi phí thấp (dán tem thị thực tại các Sân bay Quốc tế Việt Nam khi đến)

Thị thực cấp tại sân bay rất tiện ích cho những người sống cách xa Đại sứ quán Việt Nam và không muốn gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện.

- Đơn vị cấp: Cục quản lý Xuất nhập cảnh Việt Nam
- Thời gian xử lý: 1 hoặc 2 ngày làm việc
- Không yêu cầu gửi hộ chiếu

- Cách lấy thị thực cấp tại sân bay? Bạn truy cập vào website https://www.gettingvietnamvisa.com/apply-vietnam-visa/, điền thông tin vào mẫu đơn xin trực tuyến, và đợi chỉ 2 ngày làm việc (đối với dịch vụ thường) hoặc 1 ngày làm việc (đối với dịch vụ khẩn) bạn sẽ nhận Thư chấp thuận thị thực của bạn, và sau đó mang thư chấp thuận này + hộ chiếu của bạn + 2 ảnh + phí dán tem (USD) để dán tem thị thực tại sân bay. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem tại quy trình lấy thị thực.

2. Xin thị thực Việt Nam tại các Đại sứ quán Việt Nam:
Hiện tại không có thông tin Đại sứ quán Việt Nam tại Albania. Hãy tìm Đại sứ quán Việt Nam gần nhất để xin thị thực Việt Nam

- Đơn vị cấp: Đại sứ quán Việt Nam
- Thời gian xử lý: 4 đến 5 ngày làm việc
- Yêu cầu nộp hộ chiếu gốc

- Trước khi nộp đơn xin thị thực Việt Nam, bạn phải đảm bảo hộ chiếu của bạn còn giá trị ít nhất là 06 tháng và phải còn một số trang trống.

- Thị thực cấp tại sân bay áp dụng với những du khách nước ngoài vào Việt Nam bằng đường hàng không.